ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Neither Cümleleri


neither cümleleri"Neither" tek başına ender olarak kullanılsa da, "hiç" anlamına gelir veya olumsuzluğu pekiştirmek için "...de" takısı olarak Türkçeye çevrilebilir. Fakat çoğunlukla "neither...nor" kalıbıyla kullanılır ve bunun tam Türkçe karşılığı "ne...ne" kalıbıdır. Bu kalıbın gerek İngilizcesi gerekse de Türkçesi, dilbilgisi olarak, olumlu olsa da; anlam olarak olumsuzdur.

Aşağıda hem tek başına "neither" ile hem de "neither...nor" kalıbıyla yapılmış cümleleri bulacaksınız:

Neither one of us done that. --> Bizden hiç kimse bunu yapmadı.

If Jale doesn't agree, neither will Tomris. --> Eğer Jale Kabul etmezse, Tomris de etmeyecek.
Ali doesn't like him neither. --> Ali ondan da hoşlanmıyor.

Fatma didn't go, and neither did I. --> Fatma gitmedi, ben de gitmedim.

Ayşe states neither an opinion nor a solution. --> Ayşe ne fikir ne de çözüm belirtiyor.

I can not speak neither Spanish nor French. --> Ben ne İspanyolca ne de Fransızca konuşabiliyorum.

Pertev has two sons; his brother has a son. Neither Pertev nor his brother has a daughter. --> Pertev'in iki oglu var; erkek kardeşinin de. Ne Pertev'in ne de erkek kardeşinin kızları var.

We haven't seen Pelin for a week. Neither has Meryem. --> Pelin'i bir haftadır görmedik. Meryem'i de görmedik.

I can't speak Dutch, nor can my sister. --> Ne ben ne de kız kardeşim Hollandaca konuşuyoruz.
My father isn't a teacher. Neither am I. --> Babam öğretmen değildir. Ben de değilim.

They didn't come early yesterday. Neither did we. --> Dün erken gelmediler. Biz de gelmedik.

Neither we nor they didn't come early yesterday. --> Dün ne biz ne de onlar erken geldiler.

Neither my friend nor I want to be a doctor. --> Ne arkadaşım ne de ben doktor olmak istiyoruz.

Neither Ali nor Fatma hasn't been to England. --> Ne Ali ne de Fatma İngiltere'de bulundu.

Today is neither the first nor the last day of the month. --> Bugün ayın ne ilk ne de son günü.

My father neither smokes nor drinks. --> Babam ne sigara ne de içki içer.

Neither I nor my wife is tall. But our son is tall. --> Ne ben ne de karım uzun boylu. Ama oğlumuz uzun boylu.

Neither Pelin nor Jale is at home this evening. --> Bu akşam ne Pelin ne de Jale evde.

Neither his parents nor his friends were there to help him. --> Ne anne-babası ne de dostları, ona yardım etmek için oradaydılar.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Yeğlemek Cümleleri


Yani Cümleleri


Msn Cümleleri


Sebep Sonuç Cümleleri


Such Cümleleri


Vatan Cümleleri


Tatil Cümleleri


İngilizce Cümleleri


When Cümleleri


Have Has Cümleleri


Teşbih Cümleleri


In Spite Of Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.